Cemac spol. s r. o.

Modernou technológiou k inovácii produktu

europska unia

„Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“

Miesto realizácie:

Nové Mesto nad Váhom

Názov projektu:

Modernou technológiou k inovácii produktu

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je obstarať inovatívnu technológiu, čo spoločnosti umožní rozšíriť existujúcu
vlastnú produkciu, skráti produkčné časy, zníži závislosť na externých kooperantoch a náročnosti
logistiky pri výrobe finálneho produktu. Zavedením nových zariadení do výrobného procesu
spoločnosti sa vytvoria 2 nové pracovné miesta spojené s obsluhou nových zariadení.

Špecifické ciele:

  • 5 osé frézovacie centrum – nákup

Získaná technológia bude ďalej rozvíjaná, adaptovaná alebo integrovaná s inými technológiami
alebo službami. Aktivita bude realizovaná formou schém pomoci a finančných nástrojov.

Východiskový stav:
V súčasnosti sa musí spoločnosť dovážať drahé súčiastky zo západu. Zavedením inovatívneho,
technologicky veľmi presného obrábacieho centra do našej existujúcej technológie, odpadne
dovoz súčiastok zo západu, ktoré budeme schopný vyrobiť v lepšej kvalite a za priaznivejšiu
cenu. Súčasne sa zvýši produktivita práce so zvýšením vysokej presnosti obrábania.

Stav po realizácii projektu:
Strojné zariadenie, ktoré plánuje spoločnosť obstarať v rámci projektu, v budúcnosti umožní
orientovať sa na presné súčiastky s presnosťou obrobenia 0,01mm, čo bude znamenať
zavedenie bezkonkurenčnej výroby na Slovensku.

Názov a sídlo prijímateľa:

CEMAC, s.r.o., Pri Klanečnici 2625/9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Dátum začatia realizácie
projektu:

 

Dátum skončenie realizácie
projektu:

 

Logo operačného programu:

 

Názov riadiaceho orgánu:

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Odkaz na internetové stránky
riadiaceho orgánu a daného
operačného programu:

https://www.opvai.sk/

Výška poskytnutého príspevku:

135 225,00 EUR

Fotodokumentácia z cenovej
ponuky:


Cemac s.r.o.

Spoločnosť Central Europe Machining & Assembling Company s.r.o v skratke CEMAC s.r.o bola založená ako druhá samostatná spoločnosť 11.01.2014 pánom Jozefom Machalom za účelom poskytovanie služieb v oblasti kovoobrábania a montáže menších technologických celkov.

Prvá spoločnosť CNC Profihala sa stala výlučným výrobcom a dodávateľom väčších zvarencov a rozmernejších dielov.

Vďaka možnosti získania úveru a hlavne vďaka veľkým skúsenostiam špičkového managementu firmy má dnes vo svojom portfóliu samostatné priestory o rozlohe viac ako 700m2 plne klimatizovaných priestorov zo samostatným mostovým žeriavom o nosnosti 5000ton. Spoločnosť má k dispozícii ešte viac ako 3500m2 plochy na rozvoj podnikania.

V portfóliu strojov má 2ks CNC sústruhov, 2ks 5 osích obrábacích centier a jedno veľké 4 osé obrábacie centrum. K špičkovej výbave budovy patrí aj oddelenie OTK, ktorá vlastní veľkú granitovou dosku o rozmeroch 3000mm x 2000mm slúžiacu na meranie dielov a hlavne samostatné oddelenie 3D merania. Na novom 3D meracom prístroji Hexagon vieme odmerať kusy o veľkosti 1800mm dlhé, 800mm široké a 600mm vysoké.

K dnešnému dňu má spoločnosť 14 zamestnancov úzko spolupracujúcimi so spoločnosťou CNC profihala, ktorá sídli v spoločnom areáli a má vo svojom portfóliu hlavne veľké stroje (horizontálne vyvrtávačky), zvarovňu, sklady na delenie materiálu a pod.

Spoločnosť je veľmi flexibilná bez vlastného výrobného programu a je zameraná výlučne na kooperácie.

Zabezpečujeme výrobu na základe zaslanej výkresovej dokumentácie a bez problémov naša technológia zvláda aj 3D dokumentáciu. Vlastníme licencie na PGM 3D programovanie VISI.

V novej výrobnej hale máme cca 350m2 plochy využívanej na montáž rôznych menších celkov. Každý nový seriózny zákazník je v našej spoločnosti vítaný.

Cemac a CNC Profihala